facebook   twitter  youtube  linkedin instagram
Joi, 25.04.2019 - 08:24

Întâlnirea GLL de la Ploiești, 09-10 mai 2019

PREZENTĂRI

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

Prezentare Ghid Solicitant ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

Scheme de calitate

Prezentare agricultură ecologică Politici Agricole

Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în SDL ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020

Prezentare varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2

Implementarea LEADER

 

GRUP DE LUCRU LEADER Ploiești
Infrastructură socială, Scheme de calitate (Art.16/Reg.1305) și  Cooperare – sM 19.3
Ploiești, 09-10 mai 2019 - Hotel Central (Bld. Republicii nr.1)

  AGENDĂ

08.05.2019 

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Central

19:00 - 20:30

Cină, Hotel Central

Ziua 1 – 09.05.2019

09:30 - 10:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

10:00 - 10:20

Cuvânt de deschidere

 • Teodora Gabriela GHENIU – Secretar de Stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Florentina TUDOR - Director General - AM PNDR

10:20 - 10:50

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

 • Elena SOLOMONESC – Secretar de Stat Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • Vergilia FLOREA - Ministerul Muncii și Justiției Sociale

10:50 - 11:10

Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice de accesare a fondurilor conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 • Mihai MIȘA - OIRPOSDRU Muntenia, DGPECU - AM POCU
 • Răzvan ROIBU - OIRPOSDRU Muntenia, DGPECU -  AM POCU

11:10 - 11:30

Întrebări și răspunsuri

11:30 - 11:45

Pauză de cafea

11:45 - 12:15

Prezentarea schemelor de calitate europene, etapele care trebuie parcurse pentru aderare la schemă, cu accent pe produs ecologic și produs montan

 • Ionuț NICA – Șef Serviciu, Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț
 • Adrian ZARZĂRĂ – Direcția Generală Politici Agricole

12:15 - 13:00

Analiză a măsurilor aferente Art.16 ( Reg. UE nr.1305/2013 - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare) din cadrul SDL-urilor, inclusiv din perspectiva Manualului de procedură aferent sM 19.2

 • Alecsandra RUSU – Șef Serviciu, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Ioana DEDIU – Serviciul Măsuri de Investiții AM PNDR

13:00 - 14:30

Masa de prânz

Sesiunea II

14:30 - 18:00

Vizită la proiecte

 • "Îmbunătațirea infrastructurii centrului de zi pentru copii Sfântul Stelian în cadrul Fundației Bucuria Ajutorului Filiala Urlați", jud. Prahova
 • "Înființare fabrică de pâine și patiserie", oraș Urlați, jud. Prahova   

19:00 - 20:30

Cină

Ziua 2 - 10.05.2019

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

09:00 - 09:30

Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020

 • Aurel RADU – reprezentant Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor” , jud Argeș

09:30 - 10:15

Discuții privind varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

 • Anca VASILACHE -  Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

10:15 - 11:00

Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2

 • Anca ILIE - consilier, Serviciul Leader AFIR

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15 - 13:00

Prezentarea stadiului implementării SDL 

 • Bogdan DON - Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Concluzii

13:00 - 14:30

Masa de prânz


Calendar

Ianuarie 2020
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL