facebook   twitter  youtube  linkedin instagram

Ce reprezintă o Reţea Naţională Rurală?

Fiecare stat membru creează o reţea naţională rurală (RNR), care grupează organizaţiile şi administraţiile implicate în dezvoltarea rurală.

RNR constituie o legătură importantă la nivelul statelor membre între administraţiile şi organizaţiile naţionale implicate în implementarea acţiunilor Programului de Dezvoltare Rurală (PDR), inclusiv Grupurile de Acțiune Locală privind abordarea „LEADER” .

Structurile şi metodele de operare ale RNR pot varia de la un stat la altul.Majoritatea RNR fac parte dintr-o Autoritate de Management, iar în alte state activitatea RNR a fost delegată către agenții/instituții guvernamentale sau către o entitate privată.

Apartenenţa la RNR acoperă o gamă largă a diferitelor interese din domeniul dezvoltării rurale.

Rolurile RNR se concentrează pe promovarea colaborării în reţea şi a schimbului de informaţii privind activitatea PDR la nivel regional, naţional şi al Uniunii Europene.Aceste activități includ şi organizarea de evenimente şi elaborarea de materiale de comunicare.Rețelelor Naționale Rurale le revine un rol important în diseminarea de bune practici. 

RNR fac parte din Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (REDR) şi participă regulat la întâlniri sau evenimente organizate la nivel european cu scopul împărtăşirii de experienţe şi informaţii.

RNR participă într-o măsură tot mai mare şi la grupurile geografice şi tematice pentru dezvoltarea activităţilor, promovarea unei cooperări mai extinse, promovarea unui schimb tehnic şi a dialogului între reţele.

Interconectarea prin intermediul rețelei rurale naționale are ca scop:
(a) sporirea gradului de implicare a părților interesate în implementarea dezvoltării rurale;
(b) ameliorarea calității punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală;
(c) informarea publicului larg și a potențialilor beneficiari cu privire la politica de dezvoltare rurală și oportunitățile de finanțare;
(d) încurajarea inovării în agricultură, producția alimentară, silvicultură și zonele rurale.


Calendar

Ianuarie 2020
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL