facebook   twitter  youtube  linkedin instagram
Vineri, 28.06.2019 - 12:47

Cea de a 24 întâlnire a Grupului de Lucru LEADER, Băile Tușnad

În perioada 25 - 26 iunie 2019, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, a organizat la Băile Tușnad, ultima întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica LEADER rezultate și perspective, din cadrul acordului cadru de servicii semnat în data de 18.07.2017 și desfășurat pe o perioadă de 2 ani.

La eveniment au participat doamna Teodora Gabriela GHENIU, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, experți din cadrul Serviciului Leader și Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, reprezentanți AFIR – OJFIR Harghita și reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).

Întâlnirea a cuprins două sesiuni: în cadrul primei sesiuni discuțiile au vizat: rezultatele proiectului „Reuniunile GLL“, abordarea LEADER în privința Stadiului Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) dar și perspectivele măsurii 19 LEADER în cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027, întrebări și răspunsuri privind implementarea sub-măsurii 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală cât și informații privind depunerea și evaluarea proiectelor de cooperare ale GAL. Totodată au fost expuse dificultăţile întâmpinate în realizarea proiectelor aferente sM 19.3 componenta A - Asistență tehnică pregătitoare, pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor, cu scopul identificării soluțiilor în vederea îmbunătățirii procesului de implementare a acestora. 

IMG 20190627 WA0009

Sesiunea I s-a încheiat cu prezentarea proiectului de cooperare „Transfer de cunoștințe și susținerea valorilor locale prin cooperarea a trei teritorii GAL“ de către GAL Homorod - Küküllo Leader – județul Harghita, ca exemplu de bună practică pentru GAL-uri.

Cea de-a doua sesiune a evenimentului a fost dedicată vizitării obiectivelor de investiţii locale finanţate prin PNDR, concluzii privind evaluarea SDL realizate de GAL-uri, informații privind utilizarea instrumentelor financiare, gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1, pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2 și prezentarea proiectului local „Parc ecologic interactiv de conștientizare ecologică“, comuna Racu, județul Harghita, de către GAL LEADER „CSIK”

Doamna Secretar de Stat Gheniu, a subliniat deshiderea și sprijinul pe care MADR, prin DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole, îl oferă GAL-urilor în asigurarea complementarității și facilitarea comunicării cu alte instituții implicate la nivel local.

În ceea ce privește viitoarea perioadă de programare este vizată îmbunătățirea performanței PAC, cu un nou model de realizare, pentru transferarea accentului politicii de la conformitate la performanță, restabilind astfel echilibrul dintre nivelul UE și cel al statelor membre în ceea ce privește responsabilitățile, sporind subsidiaritatea. Noul model vizează o mai bună îndeplinire a obiectivelor UE pe baza planificării strategice, a intervențiilor de politică ample și a indicatorilor de performanță comuni, îmbunătățind astfel coerența politică a întregii PAC viitoare, inclusiv coerența PAC cu alte obiective ale UE.

IMG 20190627 WA0018

Comparativ cu perioada actuală de programare, viitorul Plan Național Strategic pentru perioada de programare 2021-2027 va include și primul pilon, ceea ce va conduce la extinderea activității Rețelelor Rurale Naționale (Rețele Naționale PAC) în ambii piloni ai PAC, vizând noi subiecte și persoane implicate din mediul rural.

Participanţii au efectuat vizite de lucru la beneficiarii investiţiilor finanţate prin PNDR, la GAL-urile din județul Harghita, cu scopul de a cunoaște bunele practici ale acestora și problemele cu care se confruntă în privinţa implementării proiectelor.

Printre acestea s-au numărat proiectul ce vizează „Îmbunătățirea infrastructurii Asociației de Turism Băile Tușnad“  – GAL LEADER „CSIK”  și proiectul „Diversificarea activităților SC LAGUNA SERV SRL prin înființarea unui atelier de croitorie în Leliceni”, jud. Harghita - prin submăsura 6.4.

IMG 20190627 WA0006

Agenda întâlnirii de la Băile Tușnad și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro, secțiunea Evenimente sau accesând: http://bit.ly/GLL24-BTusnad-2019


Calendar

Octombrie 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL