facebook   twitter  youtube  linkedin instagram
Vineri, 17.05.2019 - 09:05

A 22-a reuniune a Grupului de Lucru LEADER

În perioada 9-10 mai 2019, Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR a organizat, la Ploiești, o nouă întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) din seria dedicată, tematicile acestui eveniment tratând Infrastructură socială, Scheme de calitate (Art.16/Reg.1305) și Cooperare – sM 19.3.

Reprezentanții GAL-urilor invitate s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, DGDR-AM PNDR și AFIR.

Evenimentul s-a bucurat de prezența doamnei Elena SOLOMONESC - Secretar de Stat Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și  a doamnei Florentina TUDOR – director general AM PNDR.

IMG 20190509 WA0004

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat:

  • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
  • Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;
  • Schemele de calitate europene, etapele care trebuie parcurse pentru aderare la schemă, cu accent pe produs ecologic și produs montan;
  • Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020;
  • Varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;
  • Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2;
  • Stadiul implementării SDL - premierea GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL din Regiunea Centru;

Doamna Elena Solomonesc - secretar de stat MMJS a apreciat și exprimat deschiderea față de inițiativa GAL-urilor care au depus și vor depune proiecte de infrastructură socială cu finanțare POCU:

“Pentru noi este foarte importantă colaborarea cu GAL-urile și în acest sens apreciem contribuția AM PNDR, cât și efortul depus de GAL-uri în crearea de servicii sociale.

Dorim să investim pentru oameni, iar oamenii să beneficieze de ceea ce au nevoie.

IMG 20190517 WA0002

În acest sens a fost prezentat un material cu privire la pașii care trebuie parcurși de entitățile interesate pentru acreditarea operatorilor economici ca furnizori de servicii sociale și licențierea serviciilor sociale în cadrul proiectelor de infrastructură socială prin strategiile de dezvoltare locală (SDL) cu accent pe rolul și importanța creării și dezvoltării serviciilor sociale destinate categoriilor vulnerabile din mediul rural. Au fost prezentate exemple de servicii sociale care pot fi dezvoltate în comunitățile rurale care să răspundă nevoilor reale ale persoanelor/categoriilor sociale aflate în situații de risc social.

Doamna Florentina TUDOR – director general AM PNDR a oferit informații cu privire la perioada de programare 2021-2027, stabilirea și orientarea către un cadru de peformanță privind implementarea Planului Național Strategic PAC care va reuni sprijinul prin FEGA, FEADR și intervențiile sectoriale. În ceea ce privește abordarea LEADER, va fi asigurată continuitatea, aceasta fiind considerată o prioritate la nivel UE, bugetul prevăzut în propunerea de regulament fiind de minim 5% din total alocare FEADR 2021-2027.

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin SDL elaborate de GAL-uri și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale. De asemenea, reprezentanții Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman au prezentat modificările privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.

Reprezentanții MADR - Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț și Direcția Politici Agricole au oferit informații cu privire la sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare cât și despre etapele care trebuie parcurse pentru aderarea la schemă, cu accent pe schemele de calitate europene și certificarea produsului ecologic.

IMG 20190509 WA0014

Reprezentantul GAL Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a prezentat proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională” 2017 – 2022 care prevede investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi. GAL-urile care au incluse în SDL măsuri dedicate tinerilor fermieri trebuie să cunoască faptul că beneficiarii acestor măsuri care au proiecte ce presupun exploatații agricole și vizează creșterea animalelor, planul de afaceri prevede ca obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu.

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții nonagricole au susținut prezentări privind condițiile de accesare a sM 19.3 - componenta B, în actuala perioadă de programare, clarificând anumite aspecte aferente acestei submăsuri, precum și stadiul implementării SDL-urilor.

În ceea ce privește”Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2”, reprezentanta AFIR a oferit informații cu privire la termenele de implementare, depunere și efectuare a plății finale a celor trei contracte de finanțare subsecvente pe care GAL trebuie să le încheie cu AFIR în vederea asigurării continuității funcționării GAL, în contextul sub-măsurii 19.4.

IMG 20190509 WA0003

Tot cu această ocazie au fost efectuate și vizite la două proiecte finalizate și finanțate în cadrul PNDR 2014-2020/2007-2013, respectiv: Îmbunătațirea infrastructurii centrului de zi pentru copii Sfântul Stelian în cadrul Fundației Bucuria Ajutorului Filiala Urlați",realizat prin GAL Meleagurile Cricovului, jud. Prahova și  "Înființare fabrică de pâine și patiserie",  oraș Urlați, jud. Prahova - proiect PNDR 2007-2013.  

În perioada mai – iunie 2019 vor mai fi organizate 2 GLL, la Cluj în perioada 28-29 mai și Băile Tușnad în perioada 25-26 iunie 2019.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la Ploiești pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro, secțiunea Evenimente: https://www.rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/445-intalnirea-gll-de-la-ploiesti-09-10-mai-2019.html


Calendar

Septembrie 2019
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL