facebook   twitter  youtube  linkedin instagram

Pentru vizionare newsletter (RO) click pe link: http://eepurl.com/gEV5_P

Din cuprins:

 • Consiliul AgriFish din 22-24 septembrie 2019;
 • Primele Grupuri de Lucru Tematice RNDR;
 • Sesiuni proiecte submăsura 19.3 componente A și B;
 • Conferința Tematică RNDR de la Sibiu ;
 • Sesiuni depunere proiecte PNDR 2020 în derulare

ENG version: http://eepurl.com/gE5BNr

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) desfășoară începând cu luna octombrie o campanie de informare prin inspectorii fitosanitari.

Sunt vizate 2800 de puncte de comercializare ale produselor de protecție a plantelor, unde va fi afișat un material privind utilizarea in siguranță a produselor de protecție a plantelor.

În acest sens, inspectorii fitosanitari vor distribui din luna octombrie, în fiecare dintre cele 2800 de puncte de comercializare a produselor de protecție a plantelor, un afiș care subliniază importanța citirii informațiilor menționate pe eticheta produselor.

Acest demers este unul din eforturile pe care ANF și Asociația Industriei  de Protecția Plantelor din România AIPROM le depun în vederea îndeplinirii obiectivului specific privind realizarea de programe de informare şi conştientizare din Planul Național de Acțiune referitor la diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor.

anf poster

Sursă: Comunicatul de presă al ANF

Versiunea originală [ENG]: http://bit.ly/newsletterEIP-septembrie2019

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

 header newsletter73

Conferința Tematică
Politica Agricolă Comună - Produsul montan

Sibiu, 11-12 septembrie 2019
Hotel Ibis

 

Prezentări susținute în cadrul conferinței:

AGENDĂ

10.09.2019 

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Ibis

19:00 - 20:30

Cină, Hotel Ibis

Ziua 1 – 11.09.2019

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

09:00 - 10:00

Cuvânt de deschidere

 • Petre DAEA - Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Lazăr LATU - Director General Agenția Națională a Zonei Montane
10:00-11:00

Politica Agricolă Comună - prezent și viitor.

Prezentarea Cadrului General al Planului Național Strategic

 • Adela ȘTEFAN - Șef serviciu AM PNDR, Serviciul Coordonare și Evaluare
 • Cătălina GOGULESCU - Consilier Direcția Generală Politici Agricole

Oportunități de finanțare a intervențiilor care vizează mediul și clima, în contextul Planului Național Strategic

 • Emilia TEODORESCU - Consilier Autoritatea de Management pentru PNDR, Serviciul Măsuri de mediu și climă
11:00-11:15 Pauză de cafea

11:15 - 11:45

Zona montană a României. Prezent și perspective. Produsul montan - element al politicilor de dezvoltare a zonei montane
 • Dănuț GÂȚAN - Director Agenția Națională a Zonei Montane
11:45-12:15

Produsul montan și potențialul turistic

 • Marilena STOIAN - Președinte fondator ANTREC
12:15 - 12:45

Prezentarea unor proiecte de bune practici ale producătorilor montani

 • Nicu Bumb - Mirdatod Prod SRL, Ibănești, jud. Mureș 
 • Adrian Crucianu - Dany Lily SRL, Neagra Șarului, jud. Suceava
12:45-13:30 Întrebări și răspunsuri
13:30 - 14:30  Masa de prânz
 Sesiunea II

14:30-19:00

Vizită la proiect

19:00 - 21:00

Cină

Ziua 2 - 12.09.2019

                                                                            Sesiunea III

09:00-10:30

Valorificarea produselor montane în cadrul evenimentelor. Bune practici tradiționale. Festivalul Sărbătoarea străbunilor în Ținutul Grăniceresc

 • Avram FIȚIU  - Conferențiar universitar USAMV Cluj Napoca
 

Produsul montan - element de referință pentru dezvoltarea zonei montane a României

 • Vasile AVĂDANEI - Cercetător științific Academia Română INCE/Centrul de Economie Montană

10:30-11:30

Prezentarea unor proiecte de bune practici ale producătorilor montani

 • Petru Pal - Degustarium, Ghimeș - Făget, Târgul gospodăriilor de produse montane de la Dărmănești, jud. Bacău
 • Mitrofan Lupșan - Cooperativa agricolă Sângeorz Băi, jud. Bistrița Năsăud
11:30 - 11:45 Pauză de cafea
11:45 - 13:00 Întrebări și răspunsuri. Concluzii

13:00 - 14:00

Masa de prânz

Pentru vizionare newsletter (RO) click pe link: http://eepurl.com/gBrQtX

Din cuprins:

 • Conferința Tematică RNDR de la București;
 • Instruire programe de sprijin a crescătorilor de suine și păsări;
 • Sesiuni proiecte submăsura 19.3 componente A și B;
 • Concursul foto Europa rurală (RuralEurope);
 • Sesiuni depunere proiecte PNDR 2020 în derulare;
 • PNDR a atins obiectivele de etapă;
 • Concursul foto Europa rurală (RuralEurope);
 • Calendar eveniment

și alte informații de interes

ENG version: http://eepurl.com/gB9BH5

Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a participat în data de 29 august 2019 la Conferința tematică ”Politica Agricolă Comună – Prezent și viitor”, organizată la București, de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, din cadrul Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Alături de ministru s-au aflat secretarii de stat Daniel-Eugeniu Crunțeanu și Maricel Floricel Dima, precum și directori generali și experți din cadrul MADR.

Scopul conferinței a vizat informarea partenerilor sociali din sectorul agricultură, dezvoltare rurală și cercetare cu privire la prioritățile României pentru următoarea perioadă de programare și consultarea publicului țintă în vederea asigurării transparenței și participării active în procesul de elaborare a noului Plan Național Strategic în contextul noii Politici Agricole Comune (PAC) 2021-2027.

În deschiderea evenimentului, ministrul Petre DAEA a vorbit despre pașii parcurși până în prezent către noua PAC, pachetul de reformă PAC, rezultatele obținute în cadrul Președinției României la Consiliul UE, obiectivele comune ale PAC, precum și despre principalele direcții de acțiune avute în vedere în următoarea perioadă de programare. Ministrul Petre DAEA a precizat că este necesară continuarea și consolidarea politicilor aplicate până în prezent și care să răspundă unor obiective comune ale Statelor Membre.

Astăzi am discutat despre Politica Agricolă Comună 2021-2027, cu cele trei regulamente aflate în discuție la nivelul Comisiei Europene, respectiv Planul Național Strategic, Regulamentul orizontal privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC și Regulamentul care vizează Organizarea Comună Unică a Piețelor. Este o etapă de lucru pentru definirea mecanismelor noastre de acțiune în perspectiva 2021-2027, pe baza acestor Regulamente. Se schimbă total conceptul noii PAC, se va trece de la conformitate la performanță. Sunt câteva principii valoroase de flexibilitate, de subsidiaritate pe care trebuie să le prelucrăm astfel încât să le folosim în sprijinul fermierilor noștri, pentru etapa următoare, a afirmat ministrul Petre DAEA.  

În cadrul manifestării, reprezentanții MADR au prezentat cadrul general al Planului Național Strategic PAC, oportunitățile de finanțare în sectorul agricol și cele de finanțare a intervențiilor care vizează mediul și clima în contextul Planului Național Strategic, precum și Instrumente financiare – sprijin complementar pentru dezvoltarea spațiului rural.

Conferința a fost prima din seria de patru astfel de evenimente, organizate în acest an, prin proiectul “Organizarea de Conferințe Tematice în cadrul Planului de acțiuni ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020”, finanțat prin măsura de asistență tehnică din cadrul PNDR 2014-2020.

Prezentările susținute în cadrul conferinței:

Sursă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Duminică, 25.08.2019 - 14:40

PNDR a atins obiectivele de etapă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că, în urma transmiterii de către Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală a Raportului Anual de Implementare pentru anul 2018, Comisia Europeană a certificat faptul că în implementarea PNDR 2014-2020 au fost îndepliniți cu succes toți indicatorii, în acest sens fiind emisă Decizia C (2019) 5766.

Potrivit regulamentelor europene, toate Statele Membre sunt evaluate la jumătatea implementării programelor cu privire la performanțele atinse în implementare, conform indicatorilor stabiliți.

Sunt active 44 de (sub)măsuri/componente/scheme, din care 37 sunt implementate de AFIR/AM PNDR, 6 măsuri de către APIA și o măsură de întărire a capacității administrative la nivelul autorităților responsabile de implementarea PNDR, respectiv Asistența tehnică, gradul de absorbție FEADR fiind de 53,27%.

Informații despre PNDR 2014-2020 sunt disponibile pe:

Sursă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Versiunea originală [ENG]: http://bit.ly/newsletterEIP-august2019

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

header newsltter EIP AGRI 72

 

De asemenea, în perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020 se vor desfășura sesiunile de depunere a proiectelor componentele A și  B din cadrul submăsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – PNDR 2014-2020.

Componenta A presupune asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate, iar componenta B implică implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală.

Ghidurile solicitantului pentru accesarea componentelor A și B sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, în cadrul secțiunii ”Dezvoltare rurală”: https://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html

În perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020, se desfășoară sesiunea de depunere a Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020.

Investițiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt destinate întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe pentru:

 • modernizarea și crearea de unități de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • creșterea numărului de locuri de muncă.

Depunerea Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.2 a se va face on-line pe  https://online.afir.info/ , conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 19 august 2019, ora 09:00.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente submăsurii 4.2 a este de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.


Calendar

Octombrie 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL