facebook   twitter  youtube  linkedin instagram

GRUP DE LUCRU LEADER Cluj
Infrastructură socială și  Cooperare – sM 19.3
Cluj, 28-29 mai 2019 - Hotel Belvedere (Strada Călărașilor nr. 1, Cluj-Napoca)

PROPUNERE DE AGENDĂ

27.05.2019 

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Belvedere

19:00 - 20:30

Cină, Hotel Belvedere

Ziua 1 – 28.05.2019

09:30 - 10:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

10:00 - 10:10

Cuvânt de deschidere

 • Teodora Gabriela GHENIU – Secretar de Stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

10:10 - 10:40

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

 • Vergilia FLOREA consilier,  Ministerul Muncii și Justiției Sociale

10:40 - 11:10

Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice de accesare a fondurilor conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 • Reprezentant DGPECU - AM POCU

11:10 - 11:30

Întrebări și răspunsuri

11:30 - 11:45

Pauză de cafea

11:45 - 12:00

Premierea GALurilor în baza rezultatelor de la finalul anului 2018 - Regiunea Nord-Vest

 • Ioana CUCUL, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

12:00 - 12:30

Discuții privind varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

 • Delia VOLSCHI, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Diana SĂLĂGEAN, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
12:30 - 13:00

Probleme de implementare a proiectelor aferente sM 19.3 componenta A - întrebări din partea GALurilor

 • Iulia CIOBOTARU, CRFIR 6  Nord Vest
 • Ioana CUCUL, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Delia VOLSCHI, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

13:00 - 14:30

Masa de prânz

Sesiunea II

14:30 - 18:00

Vizită la proiecte

19:00 - 20:30

Cină

Ziua 2 - 29.05.2019

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

09:00-09:45

Prezentare proiect GAL

 • Reprezentant GAL

09:45-10:30

Prezentarea stadiului implementării SDL la data de 31.03.2019

 • Bogdan DON, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

10:30-11:00

Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2

 • Măricuța NEICHI, CRFIR 6 Nord Vest

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15-11:30

 Prezentare RNDR 

11:30-13:00

Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020

 • Aurel RADU – reprezentant Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor” , jud Argeș

13:00 - 14:30

Masa de prânz

În perioada 9-10 mai 2019, Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR a organizat, la Ploiești, o nouă întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) din seria dedicată, tematicile acestui eveniment tratând Infrastructură socială, Scheme de calitate (Art.16/Reg.1305) și Cooperare – sM 19.3.

Reprezentanții GAL-urilor invitate s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, DGDR-AM PNDR și AFIR.

Evenimentul s-a bucurat de prezența doamnei Elena SOLOMONESC - Secretar de Stat Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și  a doamnei Florentina TUDOR – director general AM PNDR.

IMG 20190509 WA0004

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat:

 • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
 • Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;
 • Schemele de calitate europene, etapele care trebuie parcurse pentru aderare la schemă, cu accent pe produs ecologic și produs montan;
 • Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020;
 • Varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2;
 • Stadiul implementării SDL - premierea GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL din Regiunea Centru;

Doamna Elena Solomonesc - secretar de stat MMJS a apreciat și exprimat deschiderea față de inițiativa GAL-urilor care au depus și vor depune proiecte de infrastructură socială cu finanțare POCU:

“Pentru noi este foarte importantă colaborarea cu GAL-urile și în acest sens apreciem contribuția AM PNDR, cât și efortul depus de GAL-uri în crearea de servicii sociale.

Dorim să investim pentru oameni, iar oamenii să beneficieze de ceea ce au nevoie.

IMG 20190517 WA0002

În acest sens a fost prezentat un material cu privire la pașii care trebuie parcurși de entitățile interesate pentru acreditarea operatorilor economici ca furnizori de servicii sociale și licențierea serviciilor sociale în cadrul proiectelor de infrastructură socială prin strategiile de dezvoltare locală (SDL) cu accent pe rolul și importanța creării și dezvoltării serviciilor sociale destinate categoriilor vulnerabile din mediul rural. Au fost prezentate exemple de servicii sociale care pot fi dezvoltate în comunitățile rurale care să răspundă nevoilor reale ale persoanelor/categoriilor sociale aflate în situații de risc social.

Doamna Florentina TUDOR – director general AM PNDR a oferit informații cu privire la perioada de programare 2021-2027, stabilirea și orientarea către un cadru de peformanță privind implementarea Planului Național Strategic PAC care va reuni sprijinul prin FEGA, FEADR și intervențiile sectoriale. În ceea ce privește abordarea LEADER, va fi asigurată continuitatea, aceasta fiind considerată o prioritate la nivel UE, bugetul prevăzut în propunerea de regulament fiind de minim 5% din total alocare FEADR 2021-2027.

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin SDL elaborate de GAL-uri și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale. De asemenea, reprezentanții Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman au prezentat modificările privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.

Reprezentanții MADR - Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț și Direcția Politici Agricole au oferit informații cu privire la sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare cât și despre etapele care trebuie parcurse pentru aderarea la schemă, cu accent pe schemele de calitate europene și certificarea produsului ecologic.

IMG 20190509 WA0014

Reprezentantul GAL Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a prezentat proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională” 2017 – 2022 care prevede investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi. GAL-urile care au incluse în SDL măsuri dedicate tinerilor fermieri trebuie să cunoască faptul că beneficiarii acestor măsuri care au proiecte ce presupun exploatații agricole și vizează creșterea animalelor, planul de afaceri prevede ca obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu.

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții nonagricole au susținut prezentări privind condițiile de accesare a sM 19.3 - componenta B, în actuala perioadă de programare, clarificând anumite aspecte aferente acestei submăsuri, precum și stadiul implementării SDL-urilor.

În ceea ce privește”Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2”, reprezentanta AFIR a oferit informații cu privire la termenele de implementare, depunere și efectuare a plății finale a celor trei contracte de finanțare subsecvente pe care GAL trebuie să le încheie cu AFIR în vederea asigurării continuității funcționării GAL, în contextul sub-măsurii 19.4.

IMG 20190509 WA0003

Tot cu această ocazie au fost efectuate și vizite la două proiecte finalizate și finanțate în cadrul PNDR 2014-2020/2007-2013, respectiv: Îmbunătațirea infrastructurii centrului de zi pentru copii Sfântul Stelian în cadrul Fundației Bucuria Ajutorului Filiala Urlați",realizat prin GAL Meleagurile Cricovului, jud. Prahova și  "Înființare fabrică de pâine și patiserie",  oraș Urlați, jud. Prahova - proiect PNDR 2007-2013.  

În perioada mai – iunie 2019 vor mai fi organizate 2 GLL, la Cluj în perioada 28-29 mai și Băile Tușnad în perioada 25-26 iunie 2019.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la Ploiești pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro, secțiunea Evenimente: https://www.rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/445-intalnirea-gll-de-la-ploiesti-09-10-mai-2019.html

În perioada 4 - 5 iunie 2019, la București, Comisia Europeană va organiza cea de-a cincea conferință anuală privind instrumentele financiare finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Conferința la nivel înalt este organizată prin fi-compass, platformă consultativă pusă la dispoziția statelor membre de către Comisie în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, având ca obiectiv diseminarea informațiilor referitoare la instrumentele financiare finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții.

În cadrul conferinței, participanții vor avea ocazia să obțină o imagine de ansamblu asupra propunerii Comisiei privind sprijinul pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul Politicii Agricole Comune, în mod particular prin intermediul instrumentelor financiare.

De asemenea, în prima zi a conferinței, un panel va fi dedicat instrumentului financiar de împrumut cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțat din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Programul conferinței poate fi consultat pe site-ul fi-compass, secțiunea evenimente (https://www.fi-compass.eu/events), înregistrarea participanților fiind disponibilă la aceeași adresă, până luni, 27 mai 2019.

Pentru vizionare newsletter (RO) click pe link: http://eepurl.com/gpTKwj

Din cuprins:

 • Consiliul AGRIFISH din 15 aprilie;
 • Sesiuni PNDR în derulare,
 • Lansare online bursa de pește;
 • Întâlnirile Grupului de Lucru LEADER;
 • Gestionarea gunoiului de grajd;
 • Newsletter EIP Agri în română;
 • Conferința ELARD

și alte informații de interes

ENG version to follow:

PREZENTĂRI

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

Prezentare Ghid Solicitant ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

Scheme de calitate

Prezentare agricultură ecologică Politici Agricole

Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în SDL ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020

Prezentare varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2

Implementarea LEADER

 

GRUP DE LUCRU LEADER Ploiești
Infrastructură socială, Scheme de calitate (Art.16/Reg.1305) și  Cooperare – sM 19.3
Ploiești, 09-10 mai 2019 - Hotel Central (Bld. Republicii nr.1)

  AGENDĂ

08.05.2019 

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Central

19:00 - 20:30

Cină, Hotel Central

Ziua 1 – 09.05.2019

09:30 - 10:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

10:00 - 10:20

Cuvânt de deschidere

 • Teodora Gabriela GHENIU – Secretar de Stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Florentina TUDOR - Director General - AM PNDR

10:20 - 10:50

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

 • Elena SOLOMONESC – Secretar de Stat Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • Vergilia FLOREA - Ministerul Muncii și Justiției Sociale

10:50 - 11:10

Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice de accesare a fondurilor conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 • Mihai MIȘA - OIRPOSDRU Muntenia, DGPECU - AM POCU
 • Răzvan ROIBU - OIRPOSDRU Muntenia, DGPECU -  AM POCU

11:10 - 11:30

Întrebări și răspunsuri

11:30 - 11:45

Pauză de cafea

11:45 - 12:15

Prezentarea schemelor de calitate europene, etapele care trebuie parcurse pentru aderare la schemă, cu accent pe produs ecologic și produs montan

 • Ionuț NICA – Șef Serviciu, Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț
 • Adrian ZARZĂRĂ – Direcția Generală Politici Agricole

12:15 - 13:00

Analiză a măsurilor aferente Art.16 ( Reg. UE nr.1305/2013 - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare) din cadrul SDL-urilor, inclusiv din perspectiva Manualului de procedură aferent sM 19.2

 • Alecsandra RUSU – Șef Serviciu, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Ioana DEDIU – Serviciul Măsuri de Investiții AM PNDR

13:00 - 14:30

Masa de prânz

Sesiunea II

14:30 - 18:00

Vizită la proiecte

 • "Îmbunătațirea infrastructurii centrului de zi pentru copii Sfântul Stelian în cadrul Fundației Bucuria Ajutorului Filiala Urlați", jud. Prahova
 • "Înființare fabrică de pâine și patiserie", oraș Urlați, jud. Prahova   

19:00 - 20:30

Cină

Ziua 2 - 10.05.2019

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

09:00 - 09:30

Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020

 • Aurel RADU – reprezentant Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor” , jud Argeș

09:30 - 10:15

Discuții privind varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

 • Anca VASILACHE -  Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

10:15 - 11:00

Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2

 • Anca ILIE - consilier, Serviciul Leader AFIR

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15 - 13:00

Prezentarea stadiului implementării SDL 

 • Bogdan DON - Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Concluzii

13:00 - 14:30

Masa de prânz

Versiunea originală [ENG]: http://bit.ly/newsltterEIP-aprilie2019

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

header aprilie2019

În perioada 9-10 aprilie 2019, Unitatea de Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR a organizat, la Constanța, o nouă întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) din seria dedicată tematicii Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3.

Reprezentanții GAL-urilor invitate s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, DGDR-AM PNDR și AFIR.

IMG 20190415 WA0013

Discuțiile din cadrul evenimentului au vizat:

 • acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
 • modificările condițiilor specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”;
 • finanțarea serviciilor prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală;
 • implementarea proiectelor de servicii și a proiectelor mixte;
 • promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020;
 • ghidul sM 19.3 componenta B „Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală”;
 • stadiul implementării SDL-urilor din Regiunea Sud-Est.

IMG 20190415 WA0004

Reprezentantul GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a prezentat proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”  2017 – 2022 care prevede investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi, iar reprezentanta GAL Oamenii Deltei a prezentat proiectul „Achiziție barcă de lemn pentru plimbări de agrement în Delta Dunării”.

În perioada mai – iunie 2019 vor mai fi organizate 3 GLL.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER organizat la Constanța pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro, secțiunea Evenimente sau accesând:

https://rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/433-intalnirea-gll-constanta-09-10-aprilie-2019.html

În perioada 21 - 22 martie 2019, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, a organizat la Sibiu, întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica  Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, persoane cu responsabilități în cadrul DGDR-AM PNDR, AFIR, și reprezentanți ai GAL-urilor.

IMG 20190408 WA0001

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat:

 • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
 • Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;
 • Finanțarea serviciilor prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală;
 • Implementarea proiectelor de servicii și a proiectelor mixte;
 • Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2;
 • Promovarea bunelor practici agricole, incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020, pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri;
 • Varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Stadiul implementării SDL - premierea GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL din Regiunea Centru;
 • Clarificări privind implementarea sM. 19.2 și  sM. 19.4.

Reprezentanta Ministerului Muncii și Justiției Sociale a oferit informații privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale în cadrul proiectelor de infrastructură socială prin Strategiile de dezvoltare locală (SDL) - sublinind rolul și importanța creării și serviciilor sociale destinate categoriilor vulnerabile din mediul rural.

De asemenea, au fost prezentate exemple de servicii sociale care pot fi dezvoltate în comunitățile rurale care să răspundă nevoilor reale ale persoanelor / categoriilor sociale aflate în situații de risc social.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute subiecte care au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin SDL elaborate de GAL-uri, și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale, precum și alte modificări privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.

IMG 20190408 WA0007

Totodată, reprezentanții – Serviciului LEADER și Investiții nonagricole din cadrul DGDR AM PNDR precum și AFIR au prezentat “Finanțarea serviciilor și proiectelor mixte prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală”.

 Proiectele de servicii care presupun organizarea de evenimente instruiri, formare profesională, informare, consiliere etc. vor fi gestionate ca proiecte de servicii, fiind doar operațiuni necorporale iar proiectele mixte (investiții și servicii) care presupun înființarea de grupuri și organizații de producători,elaborarea de studii și investiții în zonele rurale, proiecte de cooperare vor fi gestionate ca proiecte de investiții – existența unei componente de investiții conducând la obligația menținerii obiectivelor investiției.

În ceea ce privește Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2”, reprezentanții AFIR au oferit informații cu privire la termenele de implementare, depunere și efectuare a plății finale a celor trei contracte de finanțare subsecvente pe care GAL trebuie să le încheie cu AFIR în vederea asigurării continuității funcționării GAL.

Reprezentantul GAL Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a prezentat proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”  2017 – 2022 care prevede investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi.

GAL-urile care au incluse in SDL măsuri dedicate tinerilor fermieri trebuie să cunoască faptul că în cazul beneficiarilor acestei măsuri cu proiecte ce presupun exploatații agricole și vizează creșterea animalelor, planul de afaceri prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu.

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții nonagricole au oferit informații recente privind condițiile de accesare a submăsurii 19.3 - componenta B, în actuala perioadă de programare, clarificând anumite aspecte aferente acestei submăsuri, precum și stadiul implementării SDL-urilor din Regiunea Centru.

Un moment aparte pentru GAL-urile prezente a fost premierea în cadrul GLL-ului a GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL privind gradul de contractare și gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile din Regiunea Centru. 

În plus, în cadrul GLL, reprezentantul GAL Curbura Carpaților a prezentat un proiect inovativ ”Condus preventiv – conștientizare, responsabilizare, prevenție” realizat prin GAL Curbura Carpaților, jud. Brașov, care are ca obiective realizarea cursurilor de condus defensiv pe 4 module cu grad progresiv de dificultate, crearea a 3 locuri de muncă și promovare prin organizarea de evenimente promoționale.

În perioada aprilie – iunie 2019 vor mai fi organizate 4 GLL.

În acest sens, GAL-urile sunt invitate să transmită propuneri scrise, la adresele de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., privind tematici/subiecte de interes de abordat în cadrul viitoarelor GLL și care să conducă la sprijinirea implementării SDL-urilor.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la Sibiu pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro, secțiunea Evenimente sau accesând:

https://www.rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/430-intalnirea-gll-sibiu-21-22-martie-2019.html

Pentru vizionare newsletter (RO) click pe link: http://eepurl.com/gjAu2H

Din cuprins:

 • Sesiuni deschise depunere proiecte,
 • Consiliul AgriFish din 18 martie,
 • Întâlnirea informală a directorilor de dezvoltare rurală
 • Reuniunea Grupului de Lucru LEADER Piatra Neamț

și alte informații de interes

 

ENG version here: http://eepurl.com/gjJo-P

Versiunea originală [ENG]: http://bit.ly/newsletterEIP-martie2019

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

header newsletter EIP 67


Calendar

Mai 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL