facebook   twitter  youtube  linkedin instagram

GRUP DE LUCRU LEADER OLĂNEȘTI
Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3
Olănești, 27-28 februarie 2019 - Hotel Olănești (Strada Băilor 12, Băile Olănești, jud.Vâlcea)

PROIECT DE AGENDĂ

26.02.2019

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Olănești

19:00 - 20:30

Cină, Hotel Olănești

Ziua 1 – 27.02.2019

09:30 - 10:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

10:00 - 10:15

Cuvânt de deschidere

 •  Reprezentant, Serviciul RNDR 

10:15 - 10:45

Prezentare modificări condiții specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 • Reprezentant, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Reprezentant DGPECU- AM POCU (TBC)

10:45 - 11:15

Întrebări și răspunsuri

11:15 - 11:30

Pauză de cafea

11:30 - 12:00

Implementarea proiectelor de servicii și a proiectelor mixte

 • Reprezentant AFIR
 • Reprezentant, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

12:00 - 12:30

Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2

 • Reprezentant AFIR

12:30 - 13.00

Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020

 • Aurel RADU – reprezentant Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor”, județul Argeș

13:00 - 14:30

Masa de prânz

 

Sesiunea II

14:30 - 18:00

Vizită la proiecte

19:00 - 20:30

Cină

Ziua 2 - 28.02.2019

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

09:00 - 10:00

 Discuții privind varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

 • Reprezentant, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

10:00 - 11:00

Prezentarea stadiului implementării SDL – premierea GAL-urilor cu rezultate foarte bune – Regiunile Sud-Vest și Vest

 • Reprezentant, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15 - 13:00

Probleme de implementare privind sM. 19.2 și sM. 19.4

 • Reprezentant AFIR 
 • Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

Concluzii

13:00 - 14:30

Masa de prânz

Proiecte finanțate prin PNDR care urmează a fi vizitate:

Atelier de croitorie în comuna Păusesti - Maglasi, judetul Vâlcea.

Beneficiar: Gleya Design SRL-D

submăsura PNDR: 6.2

IMG 7263

IMG 7265

IMG 7266

 

Înființare pensiune agroturistică Cerna, localitatea Vaideeni, județul Vâlcea

Beneficiar: Adrian Bondoc

Măsura PNDR: 313

pensiune 2

pensiune 1

pensiune 3

În cadrul Conferinței Naționale PNDR 2014-2020, domnul Petre Daea - ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a vorbit despre ”Viitorul agriculturii românești în context european”, ocazie cu care au fost abordate aspecte despre noua Politică Agricolă Comună (PAC) 2021-2027, și un bilanț al implementării PNDR, până la acest moment.

Astfel, ministrul a subliniat că procentul de absorbție pentru fondurile europene accesate prin PNDR 2014-2020, a ajuns la 48%, mulțumind tuturor celor implicați în acest proces

Printr-un efort guvernamental făcut în prima instanță de la bugetul statului, România a adus în țară banii pe care îi merită, punându-i la dispoziția fermierilor printr-un efort conjugat.

Astfel, 2,84 miliarde euro, plăți efectuate din FEADR în perioada 2017-februarie 2019 și 4,801 miliarde euro, intrate în țară în aceeași perioadă ca subvenții pentru sprijinirea producătorilor agricoli (din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), însumează peste 7,672 miliarde euro, fonduri intrate în perioada 2017 - februarie 2019, ce au alimentat spațiul rural din România.

DSC07969

Referindu-se la noul exercițiu bugetar 2021-2027, ministrul a prezentat în linii mari câteva dintre elementele noii Politici Agricole Comune:

Se păstrează cei doi piloni, plățile directe și cel de dezvoltare rurală, dar se topesc într-un nou concept anume acela de ”Plan Strategic Național”, care va aduna la un loc cele două culoare de alimentare europeană, înțelegând FEGA și FEADR. Acestea vor aduna la un loc o decizie de a putea transfera de la un pilon la altul sume care pot alimenta prin Planul Strategic Național dorințele statale, deciziile, dorințele care izvorăsc dintr-o cerință a satului românesc și dintr-o nevoie a fermierului român. Iată deci, că vom fi nevoiți să folosim alte mecanisme, alte instrumente. Pentru aceasta trebuie să ne pregătim și întrebarea se pune cum, pe de-o parte pregătim în lumina dorinței interesului fiecărei țări să facem o Politică Agricolă Comună care să convină tuturor acelora care o compun, să facem instrumente ușoare de lucru și să creăm mecanisme care pot să ducă în final la realizarea obiectivului propus de orice țară, prin Planurile Naționale Strategice”, a subliniat ministrul Petre Daea. 

DSC07960

Astfel, ministrul Petre Daea a evidențiat că principalul obiectiv urmărit pentru noua PAC este trecerea de la conformitate la performanță.

De asemenea, ministrul a punctat că în ultima perioadă Politica Agricolă Comună a ajutat la dezvoltarea, pregătirea și informarea fermierilor, iar fondurile intrate de la Uniunea Europeană au ajutat agricultura românească să evolueze, motiv pentru care nu trebuie  pierdută nicio secundă pentru a construi, împreună cu celelalte state, o Politică Agricolă Comună avantajoasă pentru toți cei implicați. 

DSC07983

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, a organizat în data de 4 februarie 2019, la București, Conferința Națională cu tema „Satul românesc are viitor”, pentru prezentarea și dezbaterea unor subiecte privind implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Evenimentul face parte din proiectul privind organizarea conferințelor regionale și a conferinței naționale pentru PNDR, din cadrul Strategiei de Informare și Publicitate a Programului național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Întreg comunicatul poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Agricultura de precizie este un sistem agricol integrat bazat pe informații și pe producție care vizează creșterea eficienței, productivității și rentabilității producției globale a unei ferme agricole, cu reducerea în același timp la minimum a efectelor neintenționate asupra mediului.

Aplicarea tehnologiilor agriculturii de precizie (PAT) poate contribui la creșterea performanței economice, de mediu și sociale a unei ferme.
Printre aceste tehnici se numără, de exemplu, utilizarea tehnologiei informației, a datelor de poziționare prin satelit, a teledetecției, precum și colectarea datelor de proximitate.

Dacă folosiți tehnologii din cele câteva enumerate mai sus, vă invităm să participați la sondajul privind agricultura de precizie.

Varianta în limba română a sondajului
Termenul-limită pentru participarea la sondaj este 10 februarie 2019.

Acest sondaj este organizat în parteneriat cu asociația agricultorilor europeni Copa-Cogeca, cu rețeaua europeană a asociațiilor naționale ale producătorilor de mașini agricole CEMA, cu serviciile Comisiei Europene DG AGRI, Centrul Comun de Cercetare și Eurostat, precum și cu Agenția Europeană de Mediu.

Miercuri, 30.01.2019 - 21:26

Consiliul AgriFish din 28 ianuarie 2019

În cadrul primei reuniuni a Consiliului AgriFish din 28 ianuarie 2019, președinția română a prezentat prioritățile și programul. Astfel, în domeniul agriculturii, principala prioritate a președinției române va fi negocierea pachetului legislativ referitor la reforma politicii agricole comune (PAC), alte priorități incluzând bioeconomia, inovarea și cercetarea agricolă, proteinele vegetale, sănătatea plantelor și a animalelor, pescuitul.

Referitor la pescuit, președinția va continua să lucreze la propunerile de regulamente privind planurile multianuale de gestionare, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (EMFF), controlul, masurile tehnice, precum și la dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului.
Politica agricolă comună aduce o contribuție majoră la creșterea coeziunii zonelor rurale și la menținerea vitalității și competitivității agriculturii europene. De aceea este atât de important să avem o PAC modernă și funcțională. - Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România și președinte al Consiliului
Consiliul a avut un schimb de opinii cu privire la noul model de furnizare propus în pachetul de reforme pentru PAC după 2020, concentrându-se în special pe elemente cum ar fi termenul limită anual de raportare a performanței, o abordare progresivă a obiectivelor și eventualele abateri, disciplina financiară și rezerva agricolă.
Mai multe detalii aici .

Pentru vizionare newsletter (RO) click pe link: http://eepurl.com/gfF9uP

Din cuprins:

 • Consiliul AGRIFISH din 28 ianuarie 2019;
 • Chestionar UE privind agricultura de precizie
 • Grupul de Lucru LEADER din 22-23 ianuarie
 • Sondaj privind bioeconomia
 • Experți pentru noi Focus Grupuri PEI-AGRI (EIP-AGRI)
 • Competiția EURIC - Inovare rurală

și alte subiecte de interes.

ENG version here:

În perioada 22 - 23 ianuarie 2019, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a organizat la București, întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica Evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) LEADER și Cooperare - sM 19.3.

La eveniment au participat persoane cu responsabilități în cadrul DGDR-AM PNDR, AFIR, și reprezentanți ai GAL-urilor.

IMG 20190125 WA0008

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat:

 • principalele etape de evaluare parcurse de GAL conform Ghidului Operațional privind evaluarea implementării SDL LEADER;
 • teme obligatorii și întrebări privind evaluarea SDL LEADER;
 • varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;
 • stadiul implementării SDL - premierea GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL din Regiunile Sud, București – Ilfov și Sud Est;
 • clarificări privind implementarea sM. 19.2 și  sM. 19.4.

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Biroul Evaluare, au prezentat etapele de evaluare pe care GAL-urile trebuie să le parcurgă conform Ghidului Operațional privind evaluarea implementării SDL LEADER. Totodată, au fost prezentate și discutate temele obligatorii și întrebările de evaluare comune pe care GAL-urile trebuie să le respecte în elaborarea Raportului de evaluare a implementării SDL.

De asemenea, reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții nonagricole au susținut prezentări privind condițiile de accesare a sM 19.3 componenta B, în actuala perioadă de programare, clarificând anumite aspecte cu privire la eligibilitatea cheltuielilor aferente acestei submăsuri. 

IMG 20190125 WA0013

Pe parcursul întâlnirii au fost discutate și alte aspecte referitoare la implementarea SDL, cum ar fi: măsurile de asociere incluse în SDL, care corespund obiectivelor articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,  tipuri de cheltuieli eligibile aferente sub-măsurii 19.4 etc.   

În cadrul GLL, au fost premiate GAL-urile cu rezultate foarte bune în implementarea SDL privind gradul de contractare și gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile, din Regiunile: Sud, București – Ilfov și Sud Est.

DSC07876

Urmare discuțiilor, mai multe GAL-uri au propus prelungirea perioadei de depunere a Raportului de Evaluare a Implementării SDL până la data de 28 Februarie 2019. De asemenea, câteva GAL-uri care au primit răspunsuri favorabile din partea AFIR pentru contractarea proiectelor la finalul anului 2018, au solicitat și modificarea datei de referință a evaluării până la data de 31 decembrie 2018.

În perioada ianuarie – iunie 2019 se vor organiza 8 GLL.

În acest sens, GAL-urile sunt invitate să transmită propuneri scrise, la adresele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. de tematici/subiecte de interes care vor fi abordate la viitoarele GLL și care să sprijine implementarea SDL-urilor.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la București pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro , secțiunea Evenimente:

http://www.rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/399-intalnirea-gll-de-la-bucuresti-22-23-ianuarie-2019.html

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a organizat, în perioada 21-23 ianuarie 2019, la Timișul de Jos, județul Brașov, reuniunea de experți cu tema implementarea măsurilor de mediu și climă, respectiv Măsura 10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică și Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2014-2020).

Reuniunea a fost organizată în cadrul proiectului Organizarea de reuniuni ale experților în cadrul planului de acțiuni ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, finanțat prin măsura de asistență tehnică din cadrul PNDR 2014 – 2020.


La eveniment au luat parte un număr de 19 participanți, reprezentanți ai Autorității de Management pentru PNDR (AM PNDR), Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), precum și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și ai Agențiilor județene de Protecția Mediului (APM).

F24FB2BB 9477 43C2 9C86 B694040AA6D7
Întâlnirea a avut ca obiectiv principal pregătirea Campaniei de depunere a cererilor unice de plată 2019 pentru măsurile de mediu și climă (MMC).

Astfel, au fost prezentate modificările aduse MMC de ultima versiune a PNDR 2014-2020, aplicabilă începând din 2019, și au avut loc dezbateri privind problemele identificate pe parcursul implementării măsurilor și modalitățile de îmbunătățire, precum și acțiunile de informare și promovare a MMC în anul 2019, respectiv acțiunile de instruire a personalului implicat în implementarea MMC și al celor de elaborare/avizare/aprobare a procedurilor operaționale aplicabile în anul 2019.


Un alt obiectiv al reuniunii a constat în consolidarea relației instituționale a AM PNDR cu ANANP și APM județene, în vederea informării fermierilor cu privire la posibilitatea accesării MMC finanțate prin PNDR 2014-2020.

În acest sens a fost pus la dispoziția participanților un material informativ care prezintă măsurile disponibile prin PNDR 2014-2020, condițiile de acordare și modalitatea de accesare a acestora de către potențialii beneficiari cu care aceste agenții intră în contact în activitatea pe care o desfășoară.

De asemenea, au fost prezentate și celelalte surse disponibile de informare și promovare a măsurilor de mediu și climă (www.madr.ro, www.pndr.ro. www.rndr.ro, www.afir.info, www.apia.org.ro).


Calendar

Februarie 2019
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL