facebook   twitter  youtube  linkedin instagram

Versiunea originală [ENG]: http://bit.ly/newsletterEIP-august2019

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

header newsltter EIP AGRI 72

 

De asemenea, în perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020 se vor desfășura sesiunile de depunere a proiectelor componentele A și  B din cadrul submăsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – PNDR 2014-2020.

Componenta A presupune asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate, iar componenta B implică implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală.

Ghidurile solicitantului pentru accesarea componentelor A și B sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, în cadrul secțiunii ”Dezvoltare rurală”: https://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html

În perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020, se desfășoară sesiunea de depunere a Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020.

Investițiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt destinate întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe pentru:

 • modernizarea și crearea de unități de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • creșterea numărului de locuri de muncă.

Depunerea Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.2 a se va face on-line pe  https://online.afir.info/ , conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 19 august 2019, ora 09:00.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente submăsurii 4.2 a este de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.

Conferința Tematică
Politica Agricolă Comună - Prezent și viitor

București, 29-30 august 2019
Hotel Rin Central, Sala Nicola Iorga

AGENDĂ

28.08.2019 

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Rin Central

19:00 - 20:30

Cină, Hotel Rin Central

Ziua 1 – 29.08.2019

09:30 - 10:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

10:00 - 10:30

Cuvânt de deschidere

 • Petre DAEA - Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
10:30-11:00
 • Daniel BOTĂNOIU - Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Daniel Eugeniu CRUNȚEANU - Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

11:00 - 11:30

Politica Agricolă Comună - prezent și viitor.

Prezentarea Cadrului General al Planului Național Strategic

 • Florentina TUDOR - Director General al Autorității de Management pentru PNDR
 • Elena TATOMIR - Director General Politici Agricole
11:30-12:00 Pauză de cafea
12:00 - 13:00 Întrebări și răspunsuri
13:00-14:00 Masa de prânz
 Sesiunea II - sesiune interactivă

14:00 - 14:30

Oportunități de finanțare în sectorul agricol, în contextul Planului Național Strategic

 • Andreea AGRIGOROAEI - Șef serviciu AM PNDR, Serviciul Măsuri de investiții
 • Florin BEIU -  consilier Direcția Generală Politici Agricole

14:30 - 15:00

Oportunități de finanțare a intervențiilor de dezvoltare rurală care vizează mediul și clima, în contextul Planului Național Strategic

 • Andrei BĂLAN - Șef serviciu AM PNDR, Serviciul Măsuri de mediu și climă
 • Florin BEIUconsilier Direcția Generală Politici Agricole
15:00-15:30

Instrumente financiare - sprijin complementar pentru dezvoltarea spațiului rural

 • Adela ȘTEFAN - Șef serviciu AM PNDR, Serviciul Coordonare și Evaluare

18:00 - 20:00

Cină

Ziua 2 - 30.08.2019

09:00-13:00

Vizită la proiecte PNDR

13:00

Întoarcere la hotel

13:00-14:00

Masa de prânz

Duminică, 04.08.2019 - 18:30

Consiliul AgriFish din 15 iulie

Finlanda, care a preluat președinția Consiliului la 1 iulie, a prezentat prioritățile mandatului său în domeniul agriculturii și al pescuitului.

În domeniul agriculturii, prioritatea președinției finlandeze este să se realizeze cât mai multe progrese în cadrul negocierilor privind propunerile Comisiei privind reforma politicii agricole comune (PAC) post-2020, înainte de adoptarea unei decizii privind noul cadru financiar multianual 2021-2027.

Alte priorități includ chestiuni legate de bioeconomie, de silvicultură, de situația pieței și de comerțul internațional.

În ceea ce privește pescuitul, președinția conduce negocierile privind posibilitățile de pescuit pentru 2020 pentru Marea Baltică, Marea Neagră, Oceanul Atlantic și Marea Nordului.

În plus, președinția dorește să intensifice, cât mai mult posibil, lucrările privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și continuarea discuțiilor cu privire la Regulamentul privind controlul pescuitului.

agrifish 1507 1

Consiliul a desfășurat un schimb de opinii cu privire la aspectele legate de mediu și de climă ale pachetului de reformă a PAC post-2020, concentrându-se în special asupra elementelor considerate de statele membre ca fiind esențiale pentru atingerea unui nivel mai ridicat de ambiție în materie de mediu și climă, precum și asupra modului în care, în practică, se pot îmbunătăți normele propuse, astfel încât să se atingă acest obiectiv.

În timpul schimbului de opinii, mai mulți miniștri au subliniat importanța asigurării unei flexibilități suficiente pentru a adapta mai bine cerințele pentru un nivel mai ridicat de ambiție în materie de mediu și climă la nevoile statelor membre și pentru a simplifica normele în beneficiul atât al fermierilor, cât și al autorităților naționale. De asemenea, mai mulți miniștri au considerat că un astfel nivel mai ridicat de ambiție ar trebui să fie însoțite de un sprijin financiar adecvat.

Comunicatul poate fi citit în întregime aici .

Pentru vizionare newsletter (RO) click pe link: http://eepurl.com/gx0O95

Din cuprins:

 • Sesiuni depunere proiecte PNDR 2020 în derulare;
 • Consiliul AgriFish din 15 iulie;
 • Reuniunea intergrupului sate inteligente;
 • Noutăți despre liceele agricole;
 • Concursul foto Europa rurală (RuralEurope);
 • Urban-Rural:ce ne unește, ce ne separă?;
 • Calendar evenimente

și alte informații de interes

ENG version: http://eepurl.com/gyUwSz

Versiunea originală [ENG]: http://bit.ly/newsletterEIP-iulie2019

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

header 2019 iulie

 

În data de 4 iunie 2019 ministrul Petre DAEA a participat la cea de-a cincea conferință anuală a UE privind instrumentele financiare ale Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în perioada 2014-2020, eveniment organizat de Comisia Europeană, prin Direcția Generală pentru agricultură și dezvoltare rurală și Banca Europeană de Investiții (BEI).

Scopul conferinței a fost acela de a crea o imagine de ansamblu asupra propunerii Comisiei de a sprijini agricultura și dezvoltarea rurală prin PAC și prin instrumentele financiare, a oportunităților oferite de instrumentele financiare ale FEADR pentru statele membre și regiunile UE și a experiențelor autorităților de gestionare a FEADR în ceea ce privește utilizarea instrumentelor financiare.


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale răspunde nevoilor-cheie identificate la nivelul Uniunii Europene și implicit la nivelul țării noastre privind sprijinul pentru finanțarea investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală prin intermediul instrumentelor financiare” - ministrul Petre Daea.

Evenimentul s-a bucurat de prezența comisarului european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil HOGAN, alături de reprezentanți la nivel înalt din sfera politică națională și europeană din cadrul Statelor Membre ale UE responsabili de agricultură și dezvoltare rurală. De asemenea, au participat specialiști ai autorităților de management pentru FEADR și ai agențiilor de plăți din Uniunea Europeană, precum și intermediari financiari, inclusiv instituții financiare, administratori de fonduri, instituții de garantare, asociațiile acestora și toți ceilalți actori din sectorul financiar implicați direct în gestionarea instrumentelor financiare ale FEADR.

Agricultorii și fermele rurale funcționează în condiții de afaceri speciale și, prin urmare, necesită instrumente financiare particularizate. Colaborând cu BEI am făcut progrese importante în dezvoltarea acestora în ultimii ani, dar trebuie să facem și mai mult.” – Phil Hogan.
Întreg comunicatul aici .

 

În data de 10 iunie 2019 la Palatul Parlamentului s-a desfășurat Conferința la nivel înalt privind bolile transfrontaliere la animale, eveniment organizat în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Alături de ministrul Petre Daea, la eveniment au mai participat Vytenis Andriukaitis - comisarul european pentru sănătate și siguranța alimentelor, Geronimo Brănescu-președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și înalți oficiali europeni, Pekka Pesonen - secretar general al Copa Cogeca, Bernard Van Goethem - director DG Sante și Eran Raizman, expert superior la Biroul de sănătate și producție animală din cadrul FAO.
 
Subiectele abordate au vizat teme deosebit de importante, precum: perspectiva fermierilor privind managementul riscului în bolile transfrontaliere, în vederea asigurării continuității activității, asistența FAO pentru statele afectate de bolile transfrontaliere, inclusiv Pesta Porcină Africană (PPA) și Pesta micilor rumegătoare, punctul de vedere al UE privind bolile transfrontaliere la animale, rolul EFSA în sprijinirea Statelor Membre pentru a face față acestor epidemii, importanța cooperării în cadrul bolilor transfrontaliere la animale, experiența Statelor Membre în gestionarea bolilor transfrontaliere și implicațiile economice ridicate ale acestora în Europa.


Mai multe detalii aici .

Marți, 18.06.2019 - 15:50

Consiliul AgriFish din 18 iunie 2019

 

În data de 18 iunie, la Luxemburg, s-a desfășurat cea de a 5-a reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit și ultima din cadrul președinției române a Consiliului Uniunii Europene.
 
Principalele teme de pe agenda Consiliului au vizat deliberări legislative referitoare la regulamentul privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEAMAP) şi raportul de progrese asupra pachetului de reformă a PAC post-2020. 

Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere („abordarea generală parțială”) referitoare la propunerea de regulament privind FEPAM 2021-2027, care vizează sprijinirea politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), a politicii maritime a UE și a angajamentelor internaționale în domeniul guvernanței oceanelor, mai ales în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
 
În ceea ce privește pachetul de reformă a PAC post 2020, Consiliul a discutat raportul intermediar întocmit de președinție referitor la lucrările efectuate în Consiliu în legătură cu totalitatea propunerilor Comisiei din pachetul de reformă a PAC, care cuprinde regulamente privind planurile strategice în domeniul PAC, finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC și organizarea comună a piețelor produselor agricole.


Citiți aici raportul intermediar al președinției referitor la pachetul de reformă a PAC post-2020.
Mai multe detalii aici.


Calendar

August 2019
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL