facebook   twitter  youtube  linkedin instagram

În perioada 12 - 13 iunie 2019, Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală a organizat împreună cu Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a 14-a Întâlnire a Rețelelor Rurale, având ca temă modul în care reţelele sprijină implementarea LEADER în statele membre. La eveniment au participat reprezentanți din partea Rețelelor Naționale Rurale din UE, Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală, DG Agri, PEI AGRI, AM PNDR, AFIR și ai GAL-urilor din România.

În cadrul întâlnirii desfășurate pe parcursul a două zile, participanții au vizitat, în prima zi, două proiecte cu finanțare PNDR din jud. Prahova, primul proiect fiind în domeniul viticulturii și al doilea proiect în domeniul serviciilor sociale. În cea de-a doua zi, invitaţii au discutat pe următoarele tematici:

 • Dezvoltarea metodologiilor pentru rețelele rurale care lucrează cu beneficiarii de proiecte locale și GAL-urile.
 • Dezvoltarea activităților comune și a clusterelor: extinderea clusterelor la nivel regional, selectare unor actori/ părți interesate externe.
 • Concluzii despre evenimentul "networX" organizat la Bruxelles in perioada 11-12 aprilie de Rețeaua Europeană.

Evenimentul a fost deschis de dl. Mike Gregory – Team Leader al Rețelei Europene și de dna. Florentina TUDOR – Director General AM PNDR. Mike Gregory a făcut o trecere în revistă a principalelor subiecte ce au fost dezbătute, în timp ce doamna Florentina Tudor a prezentat activăţile pe care le desfăşoară Reţeaua Naţională din România, precum şi modul în care aceasta sprijină implementarea LEADER în România.

În cadrul reuniunii au avut loc prezentări și discuții în grupurile de lucru, din care putem sublinia următoarele aspecte:

 • Rețelele Naționale Rurale, prin activitațile pe care le desfășoară, ocupă un rol important în susținerea Grupurilor de Acțiune Locală, a părților interesate din domeniul dezvoltării rurale, inclusiv beneficiarii de proiecte și a abordării LEADER;
 • Valorizarea rețelelor rurale naționale pentru o dezvoltarea teritorială integrată;
 • Pentru perioada următoare de programare 2021-2027 Rețeaua Rurală Europeană va acoperi Politica Agricolă Comună (PAC), iar la nivelul statelor membre UE se vor înființa Rețele Naționale PAC;
 • Importanța LEADER/CLLD în dezvoltarea comunităților rurale la nivelul UE;
 • Îmbunătățirea condițiilor de trai și muncă în mediul rural și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale în pas cu noile tehnologii
 • Importanta Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală privind transferul de cunoștințe și colectarea de exemple de bună practică;
 • Importanța schimbului de experiență care poate fi atribuit obiectivelor comunităților rurale  de a mobiliza societatea civilă;
 • Stabilirea și definitivarea conceptului de Sate inteligente care poate să difere de la o țara la altă în funcție de nivelul de dezvoltare.

Pentru mai multe detalii, agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul celei de 14- a Întâlnire a Rețelelor Rurale din UE, organizată la București, acestea pot fi găsite pe site-ul https://enrd.ec.europa.eu/, secțiunea News & Events: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/14th-nrns-meeting_en

GALERIE FOTO

Versiunea originală [ENG]: http://bit.ly/newsletterEIP-iunie2019

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

header newsletter eip 70

GRUP DE LUCRU LEADER Băile Tușnad
Leader 2014-2020 – rezultate și perspective
Băile Tușnad, 25-26 iunie 2019 – Hotel O3Zone (Aleea Sfânta Ana, Băile Tușnad)

PROIECT DE AGENDĂ

24.06.2019

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel O3Zone

19:00 - 20:30

Cină, Hotel O3Zone

Ziua 1 – 25.06.2019

09:30 - 10:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

10:00 - 10:15

Cuvânt de deschidere

 • Teodora Gabriela GHENIU, Secretar de Stat MADR

10:15 - 10:45

Rezultatele proiectului “Întâlnirile GLL”

 • Reprezentant, Serviciul RNDR

10:45 - 11:30

LEADER 2014-2020: rezultate și perspective

 • Prezentarea stadiului implementării SDL la data de 31.03. 2019
 • Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

11:30 - 11:45

Pauză de cafea

11:45 - 12:15

Întrebări și răspunsuri privind implementarea sM 19.2

 • Reprezentant AFIR

12:15 - 12:45

Depunerea și Evaluarea proiectelor de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală - Întrebări și răspunsuri

 • Reprezentant Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

12:45 - 13:00

Prezentare proiect cooperare

 • Reprezentant GAL

13:00 - 14:30

Masa de prânz

 

Sesiunea II

14:30 - 18:00

Vizită la proiecte

19:00 - 20:30

Cină

Ziua 2 - 26.06.2019

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

09:00 - 09:20

Concluzii privind evaluarea SDL realizate de GAL-uri

 • Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

09:20 - 10:05

Informații privind utilizarea instrumentelor financiare

 • Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

10:05 - 11:00

Prezentare proiectinovator

 • Reprezentant GAL

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15 - 11:45

Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2

 • Reprezentant AFIR

11:45 - 13:00

Întrebări și răspunsuri privind implementarea sM 19.4

 • Reprezentant AFIR,
 • Reprezentant Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

13:00 - 14:30

Masa de prânz

Versiunea originală [ENG]: http://bit.ly/newsletterEIP-mai2019

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

header newsletter EIP mai

Programul LEADER ( titulatura provine din franceză “Liaison entre actions de développement de l'économie rurale”, anume “Legături între acțiunile de dezvoltare a economiei rurale”) este o inițiativă a Uniunii Europene de sprijinire a proiectelor de dezvoltare rurală inițiate la nivel local, în vederea revitalizării zonelor rurale și creării de locuri de muncă.

Necesitatea unui astfel de program a apărut în 1990, când programele de dezvoltare rurală erau limitate.

LEADER funcționează încă din perioada 1991-1993 (LEADER I), continuând ca LEADER II în perioada 1994-1999 și LEADER+ în 2000-2006.

În actuala programare 2014-2020, LEADER a fost extins pentru a cuprinde nu doar zonele rurale ci și cele de coastă și zonele urbane prin intermediul DLRC (dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității, din engleză Community-Led Local Development – CLLD).

Pentru vizionare newsletter (RO) click pe link: http://eepurl.com/gtLjCr

Din cuprins:

 • Consiliul AGRIFISH din 14 mai,
 • Conferința la nivel înalt privind apicultura,
 • Grupul de Lucru LEADER Cluj,
 • Conferința anuală pentru instrumente financirea prin FEADR

și alte informații de interes

ENG version to follow: http://eepurl.com/guLNFf

Reuniune experţi
Planul Naţional Strategic - PILONUL II - FEADR
Bucureşti, 23-24 mai Hotel Ambasador

Ziua 1, 23 mai 2019, Înregistrare participanţi 

08:45 - 09:00

Cuvânt de deschidere

09:00 - 09:45

Structură Plan Strategic

09:45 - 10:00

Q&A

10:00 - 10:45

SWOT

10:45 - 11:15

Q&A

11:15 - 11:45

Pauză de cafea

11:45 - 12:30

Evaluarea nevoilor şi Strategia de intervenţie

12:30 - 13:00

Q&A

13:00 - 14:30

Pauză de prânz

14:30 - 16:00

lnterventii

16:00 - 16:30

Definitii si cerinte minime

16:30 - 17:00

Recomandări din partea COM

17:00 - 18:00

Q&A

18:00

lnchidere sesiune

Ziua 2 - 24.05.2019

08:30 - 08:45

lnregistrare participanţi

08:45 - 09:15

Cadrul de performanţă

09:15 - 09:45

O&A

09:45 - 10:15

Pauză de cafea

10:15 - 10:45

Cadrul de performanţă

10:45 - 11:45

Q&A

11:45 - 12:15

Concluzii, recomandări, lnchiderea sesiunii

12:15 - 13:00

Pauză de prânz

Reuniune experţi
Planul Naţional Strategic - PILONUL I - FEGA
Bucureşti, 23-24 mai Hotel Ambasador

08: 30 - 08:45 - lnregistrare participanţi - Ziua 1, 23 mai 2019

08:45 - 09:00

Cuvânt de deschidere

09:00 - 09:45

Structură Plan Strategic

09:45 - 10:00

Q&A

10:00 - 10:45

SWOT

10:45 - 11:15

Q&A

11:15 - 11:45

Pauză de cafea

11:45 - 12:30

Evaluarea nevoilor şi Strategia de intervenţie

12:30 - 13:00

Q&A

13:00 - 14:30

Pauză de prânz

14:30 - 16:00

Întervenții

16:00 - 16:30

Definiții și cerințe minime

16:30 - 17:00

Recomandări din partea COM

17:00 - 18:00

Q&A

18:00

Închidere sesiune

Ziua 2 - 24.05.2019

08:30 - 08:45

Înregistrare participanţi

08:45 - 09:15

Cadrul de performanţă

09:15 - 09:45

O&A

09:45 - 10:15

Pauză de cafea

10:15 - 10.45

Cadrul de performanţă

10:45 - 11:45

Q&A

11:45 - 12:15

Concluzii, recomandări, închiderea sesiunii

12:15 - 13:00

Pauză de prânz

Prezentări susținute în cadrul întâlnirii:

 

 

GRUP DE LUCRU LEADER Cluj
Infrastructură socială și  Cooperare – sM 19.3
Cluj, 28-29 mai 2019 - Hotel Belvedere (Strada Călărașilor nr. 1, Cluj-Napoca)

 AGENDĂ

27.05.2019 

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Belvedere

19:00 - 20:30

Cină, Hotel Belvedere

Ziua 1 – 28.05.2019

09:30 - 10:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

10:00 - 10:15

Cuvânt de deschidere

 • Teodora Gabriela GHENIU – Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

10:15 - 10:45

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

 • Vergilia FLOREA, consilier Ministerul Muncii și Justiției Sociale

10:45 - 11:10

Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice de accesare a fondurilor conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 • Cristian DOGAR, OIRPOSDRU Nord Vest,  DGPECU - AM POCU

11:10 - 11:30

Întrebări și răspunsuri

11:30 - 11:45

Pauză de cafea

11:45 - 12:00

Premierea GALurilor în baza rezultatelor de la finalul anului 2018 - Regiunea Nord-Vest

 • Ioana CUCUL, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

12:00 - 12:30

Discuții privind varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

 • Bogdan ALECU, Șef birou Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Diana SĂLĂGEAN, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
12:30 - 13:00

Probleme de implementare a proiectelor aferente sM 19.3 componenta A - întrebări din partea GALurilor

 • Iulia CIOBOTARU, CRFIR 6  Nord Vest
 • Bogdan ALECU, Șef birou Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Delia VOLSCHI, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

13:00 - 14:30

Masa de prânz

Sesiunea II

14:30 - 18:00

Vizită la proiecte

 • "Dezvoltarea SC OLSON ENGINEERING SRL, ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE", comuna Apahida, jud. Cluj 
 • "Dotarea Clădirii  Muzeului  și Centrului ETNOGRAFIC KALLÓS ZOLTÁN, prin ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE, PENTRU CONSERVAREA PATRIMONIULUI, PROMOVAREA TRADIȚIILOR ȘI SPECIFICULUI CULTURAL LOCAL RĂSCRUCI", comuna Bonțida, jud.Cluj

19:00 - 20:30

Cină

Ziua 2 - 29.05.2019

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

09:00-09:45

Proiect de cooperare "Veselia fructelor și legumelor"

 • Irina MUREȘEAN, manager GAL Someș Transilvan

09:45-10:15

Modalități de informare și de sprijinire a GALurilor pentru inițierea proiectelor de cooperare transnațională prin RNDR 

 • Beatrice ZAHARESCU, Serviciul RNDR

10:15 -11:00

Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2

 • Măricuța NEICHI, CRFIR 6 Nord Vest

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15-11:45

 Prezentarea stadiului implementării SDL la data de 31.03.2019

 • Ioana CUCUL, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

11:45-13:00

Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020

 • Aurel RADU – reprezentant Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor” , jud Argeș

13:00 - 14:30

Masa de prânz

În perioada 9-10 mai 2019, Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR a organizat, la Ploiești, o nouă întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) din seria dedicată, tematicile acestui eveniment tratând Infrastructură socială, Scheme de calitate (Art.16/Reg.1305) și Cooperare – sM 19.3.

Reprezentanții GAL-urilor invitate s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, DGDR-AM PNDR și AFIR.

Evenimentul s-a bucurat de prezența doamnei Elena SOLOMONESC - Secretar de Stat Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și  a doamnei Florentina TUDOR – director general AM PNDR.

IMG 20190509 WA0004

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat:

 • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
 • Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;
 • Schemele de calitate europene, etapele care trebuie parcurse pentru aderare la schemă, cu accent pe produs ecologic și produs montan;
 • Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020;
 • Varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2;
 • Stadiul implementării SDL - premierea GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL din Regiunea Centru;

Doamna Elena Solomonesc - secretar de stat MMJS a apreciat și exprimat deschiderea față de inițiativa GAL-urilor care au depus și vor depune proiecte de infrastructură socială cu finanțare POCU:

“Pentru noi este foarte importantă colaborarea cu GAL-urile și în acest sens apreciem contribuția AM PNDR, cât și efortul depus de GAL-uri în crearea de servicii sociale.

Dorim să investim pentru oameni, iar oamenii să beneficieze de ceea ce au nevoie.

IMG 20190517 WA0002

În acest sens a fost prezentat un material cu privire la pașii care trebuie parcurși de entitățile interesate pentru acreditarea operatorilor economici ca furnizori de servicii sociale și licențierea serviciilor sociale în cadrul proiectelor de infrastructură socială prin strategiile de dezvoltare locală (SDL) cu accent pe rolul și importanța creării și dezvoltării serviciilor sociale destinate categoriilor vulnerabile din mediul rural. Au fost prezentate exemple de servicii sociale care pot fi dezvoltate în comunitățile rurale care să răspundă nevoilor reale ale persoanelor/categoriilor sociale aflate în situații de risc social.

Doamna Florentina TUDOR – director general AM PNDR a oferit informații cu privire la perioada de programare 2021-2027, stabilirea și orientarea către un cadru de peformanță privind implementarea Planului Național Strategic PAC care va reuni sprijinul prin FEGA, FEADR și intervențiile sectoriale. În ceea ce privește abordarea LEADER, va fi asigurată continuitatea, aceasta fiind considerată o prioritate la nivel UE, bugetul prevăzut în propunerea de regulament fiind de minim 5% din total alocare FEADR 2021-2027.

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin SDL elaborate de GAL-uri și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale. De asemenea, reprezentanții Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman au prezentat modificările privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.

Reprezentanții MADR - Direcția Generală Politici în Industria Alimentară și Comerț și Direcția Politici Agricole au oferit informații cu privire la sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare cât și despre etapele care trebuie parcurse pentru aderarea la schemă, cu accent pe schemele de calitate europene și certificarea produsului ecologic.

IMG 20190509 WA0014

Reprezentantul GAL Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a prezentat proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională” 2017 – 2022 care prevede investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi. GAL-urile care au incluse în SDL măsuri dedicate tinerilor fermieri trebuie să cunoască faptul că beneficiarii acestor măsuri care au proiecte ce presupun exploatații agricole și vizează creșterea animalelor, planul de afaceri prevede ca obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu.

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții nonagricole au susținut prezentări privind condițiile de accesare a sM 19.3 - componenta B, în actuala perioadă de programare, clarificând anumite aspecte aferente acestei submăsuri, precum și stadiul implementării SDL-urilor.

În ceea ce privește”Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2”, reprezentanta AFIR a oferit informații cu privire la termenele de implementare, depunere și efectuare a plății finale a celor trei contracte de finanțare subsecvente pe care GAL trebuie să le încheie cu AFIR în vederea asigurării continuității funcționării GAL, în contextul sub-măsurii 19.4.

IMG 20190509 WA0003

Tot cu această ocazie au fost efectuate și vizite la două proiecte finalizate și finanțate în cadrul PNDR 2014-2020/2007-2013, respectiv: Îmbunătațirea infrastructurii centrului de zi pentru copii Sfântul Stelian în cadrul Fundației Bucuria Ajutorului Filiala Urlați",realizat prin GAL Meleagurile Cricovului, jud. Prahova și  "Înființare fabrică de pâine și patiserie",  oraș Urlați, jud. Prahova - proiect PNDR 2007-2013.  

În perioada mai – iunie 2019 vor mai fi organizate 2 GLL, la Cluj în perioada 28-29 mai și Băile Tușnad în perioada 25-26 iunie 2019.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la Ploiești pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro, secțiunea Evenimente: https://www.rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/445-intalnirea-gll-de-la-ploiesti-09-10-mai-2019.html


Calendar

Iunie 2019
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL