facebook   twitter  youtube  linkedin instagram

A 16-a reuniune a Grupului de Lucru LEADER: infrastructură socială, asociere și Cooperare sM. 19.3

În perioada 4 - 5 decembrie 2018, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, a organizat la Sinaia, întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica Infrastructură socială, Asociere (art.35) și Cooperare - sM 19.3.

La eveniment au participat: reprezentantul Rețelei PEI AGRI, persoane cu responsabilități în cadrul DGDR-AM PNDR, AFIR, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Fondurilor – AM POCU și reprezentanți ai GAL-urilor.

Reuniunea a fost deschisă de doamna Carmen BOTEANU, director general adjunct din cadrul Direcției Generale Dezvoltare Rurală - AM PNDR,  care a salutat prezența Grupurilor de Acțiune Locală la acest eveniment.

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat: modalitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențierea serviciilor sociale, exemple de servicii sociale care pot fi furnizate de către GAL-uri, rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin Strategiile de dezvoltare locală (SDL) elaborate de GAL-uri și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale, complementaritatea cu Programul Operațional Capital Uman– Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” - Obiectivul specific 5.2 și a sustenabilității acestor tipuri de proiecte, precum și clarificarea unor aspecte privind indicatorul  de rezultat care vizează numărul de persoane care beneficiază de servicii sociale, pentru a facilita implementarea acestor tipuri de proiecte.

Discuțiile au vizat subiecte privind depunerea proiectelor pe măsura de infrastructură socială, evaluarea proiectelor la OJFIR/AFIR, proceduri, termene, probleme întâmpinate la nivel de activitate a GAL –urilor.În cadrul GLL au fost prezentate ca exemple de bună practică două proiecte de infrastructură socială, respectiv:

 • Reabilitare, dotare şi refuncţionalizare clădire existentă în centru de consiliere psihosocială, pentru copii, în satul Gemenea Brătuleşti, comuna Voineşti, jud. Dâmboviţa”, GAL Valea Ialomiței, jud. Dâmbovița
 • Imbunatățirea infrastructurii Centrului de zi pentru copii ”SFÂNTUL STELIAN„ în cadrul fundației Bucuria Ajutorului filiala Urlați, GAL Meleagurile Cricovului, jud.Prahova

De asemenea, în cadrul reuniunii dl. Sergiu DIDICESCU, reprezentantul Rețelei PEI AGRI – Parteneriatul European pentru Inovare în Agricultură a oferit informații cu privire la finanțarea Grupurilor Operaționale prin PEI la nivel UE și principalele tematici abordate în cadrul acestor proiecte.

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții nonagricole au susținut prezentări privind accesarea sM 19.3 componenta A și componenta B, în actuala perioadă de programare, clarificând anumite aspecte cu privire la cheltuielile eligibile/neeligibile,  din cadrul acestor proiecte, precum și abordarea tematicii cu privire la măsurile de asociere incluse în SDL, care corespund obiectivelor articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Totodată, reprezentanta Unității de Sprijin a Rețelei Naționale Rurale a prezentat modalitățile de informare și sprijinire a GAL-urilor de către RNDR privind inițierea proiectelor de cooperare transnațională.

Grupul de Lucru LEADER a creat cadrul dezbaterii problemelor întâmpinate în implementarea SDL–urilor, atât pentru proiectele de infrastructură socială cât și pentru proiectele de cooperare.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la Sinaia pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro , secțiunea Evenimente: http://www.rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/380-intalnirea-gll-de-la-sinaia-04-05-decembrie-2018.html

Poza GLL Sinaia 2

IMG 6218

În perioada 22-23 noiembrie 2018, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a organizat la Sibiu, Întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica Infrastructură socială, Asociere (art.35) și Cooperare - sM 19.3.
Reuniunea a fost deschisă de domnul Alexandru POTOR - secretar de stat MADR, care a salutat prezența Grupurilor de Acțiune Locală.
La eveniment au participat persoane cu responsabilități în cadrul MADR, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, AFIR și reprezentanți ai GAL-urilor.


În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin Strategiile de dezvoltare locală (SDL) elaborate de GAL-uri, și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale, oportunitatea accesării de fonduri prin intermediul POCU 2014-2020 și clarificarea unor aspecte pentru a facilita implementarea acestor tipuri de proiecte.
Domnul secretar de stat Alexandru POTOR a subliniat importanța GAL-urilor în dezvoltarea satului romanesc, performanțele acestora influențând viitoarea Politică Agricolă Comună.

IMG 6340
În discursul său, Secretarul de Stat POTOR, a afirmat: “România se află în primele cinci țări din UE privind accelerarea absorției fondurilor disponibile din FEADR alături de Franța, Germania, Spania și Italia“.
Totodată a fost menționată importanța abordării LEADER și implicarea GAL-urilor ca soluție pentru o distribuție teritorială echilibrată a fondurilor de dezvoltare dedicate în mod special tinerilor, fermelor mici și mijlocii și sectorului non agricol.
De asemenea, în cadrul reuniunii, reprezentanții DGDR AM PNDR au susținut prezentări privind accesarea sM 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală în actuala perioadă de programare și au abordat tematica măsurilor de asociere incluse în SDL, astfel încât aceste măsuri să corespundă obiectivelor articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

IMG 6292
Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului și Grupul de Acțiune Locală Zona Sătmarului au prezentat proiecte de infrastructură socială.

Totodată, reprezentanta Unității de Sprijin a Rețelei Naționale Rurale a prezentat modalitățile de informare și sprijinire a GAL-urilor de către RNDR privind inițierea proiectelor de cooperare transnațională.
Grupul de Lucru LEADER a creat cadrul dezbaterii problemelor întâmpinate în implementarea SDL–urilor, atât pentru proiectele de infrastructură socială cât și pentru proiectele de cooperare.

20181123 100505

Click pe imagine pentru a citi integral și a descărca newsletterul în limba română.

header nov2018 PEI

Pentru vizionare newsletter (RO) click pe link: http://eepurl.com/dPneff

Din cuprins:

 • A 3-a sesiune privind depunerea cererilor de sprijin schema de ajutor de stat prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite;
 • Consiliul AGRIFISH din 19 noiembrie 2018;
 • Chestionar îmbunătățire newsletter RNDR;
 • Noi studii privind Politica Agricolă Comună 2027;
 • A 15a reuniune a Grupului de Lucru LEADER - Sibiu;
 • Instrumente financiare pentru Europa rurală;
 • Conferința privind evaluarea on-going a PNDR 2014-2020;
 • Networx - Inspirând Europa rurală

și alte subiecte de interes.

ENG version: http://eepurl.com/dPwZEr

Secretarul de stat Alexandru POTOR a participat în data de 26 noiembrie 2018 la cea de-a 8-a conferință regională PNDR desfășurată la Snagov, județul Ilfov. Alături de secretarul de stat Potor s-au aflat la eveniment directorul general adjunct al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR, Carmen Boteanu, directorul general adjunct al AFIR, Daniel Crunțeanu, experți APIA și ai centrelor regionale AM-PNDR, membrii ai conducerii fondurilor de garantare, Alina Mihaela Toma, Preşedinte-Director general FGCR, Alexandru Petrescu, Director General FNGCIMM. De asemenea, la eveniment a fost prezent și secretarul de stat din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Mihaela Toader.

În cadrul conferinței a fost pus accentul pe următoarele subiecte, de un real interes pentru publicul prezent: întinerirea generațiilor implicate în agricultură, asocierea fermierilor și instrumente financiare finanțate prin PNDR – credite cu risc partajat, stadiul măsurilor de investiţii PNDR 2014-2020 gestionate de către AFIR, stadiul măsurilor PNDR 2014-2020 gestionate de către APIA, precum și exemple de proiecte de succes.

În discursul său, directorul general adjunct al AM PNDR, Carmen Boteanu, a afirmat: ”Întinerirea generațiilor implicate în agricultură și creșterea competitivității la nivelul exploatațiilor agricole pot fi susținute cu succes, alături de finanțarea prin granturi, de asocierea fermierilor în cadrul unor cooperative și finanțări complementare ale investițiilor prin instrumente financiare finanțate din PNDR, respectiv credite cu risc partajat.”

Secretarul de Stat POTOR a concluzionat:” Evenimentul de la Snagov a adus împreună reprezentanți ai MADR și ai Ministerului Fondurilor Europene. Împreună cu doamna Toader  am discutat cu despre oportunitatea finanțării proiectelor selectate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) atât din sursa Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR), cât și din Fondul Social European (FSE). Pe viitor, consider că finanțările asociate – de la MADR și din alte programe operaționale desfășurate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală  (GAL) - reprezintă o soluție salutară pentru dezvoltarea mediului rural românesc. Aștept cu mare interes ca și alte investiții din zona dezvoltării regionale, a programelor de competitivitate sau de mediu să fie derulate prin intermediul GAL.”

Reamintim că săptămâna trecută a avut loc la Brașov cea de-a 7-a conferință regională PNDR Regiunea Centru, dedicată acțiunilor de sprijinire a tinerilor fermieri, serviciilor de consiliere, instrumentelor financiare de creditare prin PNDR 2014-2020 și oportunităților și provocărilor asocierii fermierilor în cooperative.

GRUP DE LUCRU LEADER
INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ, ASOCIERE (art.35) și COOPERARE – sM 19.3

Sinaia, 04-05 decembrie 2018 - Hotel Mara (Str. Toporașilor, Sinaia)

AGENDA

03.12.2018

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Mara

19:00 - 20:30

Cina, Hotel Mara

Ziua 1 - 04.12.2018

09:30 - 10:00

Înregistrare participanți

Sesiunea I

10:00 - 10:15

 Cuvânt de deschidere

 • Carmen BOTEANU, Director General Adjunct AM PNDR

10:15 - 10:45

 Infrastructura socială

 • Vergilia FLOREA, reprezentant Ministerul Muncii și Justiției Sociale

10:45 - 11:00

 Întrebări și răspunsuri

11:00 - 11:15

 Pauză de cafea

11:15 - 11:45

 Prezentare condiții specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

 • Nicoleta BULGARU, reprezentant DGPECU- AM POCU

11:45 - 12:15

 Proiecte de infrastructură socială

 • Gheorghe ANA, reprezentant GAL Valea Ialomiței, jud. Dâmbovița
 • Rodica CHEZAN, reprezentant GAL Meleagurile Cricovului, jud. Prahova

12:15 - 13:00

 Întrebări și răspunsuri

13:00 - 14:30

 Masa de prânz

 Sesiunea II

14.30 - 15:15

 Importanța inovării și networking - Rolul PEI în contextul LEADER

 • Sergiu DIDICESCU, reprezentant Rețeaua PEI - AGRI
15:15-16:00

 Analiză a măsurilor de Asociere aferente Art.35 din cadrul SDL-urilor

 • Luminița SASU, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Mihaela SIMIONESCU, Serviciul LEADER AFIR 

16:00 - 16:15

Concluzii

19:00 - 20:30

Cina

Ziua 2 - 05.12.2018

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

09:00 - 09:45

 Prezentarea modificărilor Ghidului sM 19.3 componenta B Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GALurilor, față de varianta consultativă

 • Diana SĂLĂGEAN, Serviciul LEADER și investiții nonagricole - AM PNDR
09:45-10:15  Întrebări și răspunsuri

10:15 - 10:45

 Modalități de informare și de sprijinire a GAL-urilor pentru inițierea poiectelor de cooperare transnațională prin RNDR

 •  Beatrice ZAHARESCU, Serviciul RNDR - AM PNDR

10:45 - 11:15

 Pauză de cafea

11:15 - 13:00

 Probleme de implementare privind sM. 19.2, sM. 19.3 - Componenta A și sM. 19.4

 • Mihaela SIMIONESCU, Serviciul LEADER AFIR
 • Adrian MOICEANU, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole - AM PNDR

 Concluzii

13:00 - 14:30

 Masa de prânz

 

Prezentări

Grupul de experți pentru instrumente financiare
AGENDA
15-16 Noiembrie 2018, Ploiești, Hotel Best

Miercuri, 14 Noiembrie

începând cu ora 18:00 - Cazarea participanților

19:30 - 21:00 - Cina

Joi, 15 Noiembrie

PARTEA I

Discuții cu caracter general între părțile implicate în implementarea și controlul instrumentului de împrumut cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțat din PNDR (PRSL)

09.30 - 11.15 - Introducere și prezentarea prevederilor PNDR referitoare la instrumente financiare - DGDR - AM PNDR

 • Q&A și discuții de grup

11.15 - 11.45 - Pauză de cafea

11.45 - 13.30 - Prezentarea mecanismului de funcționare și a aspectelor legate de implementarea PRSL - FEI

 • Q&A și discuții de grup

13.30 - 15.15  - Pauză de prânz

PARTEA a II- a

Workshop privind implementarea, controlul și raportarea în cadrul PRSL

15.15 - 15.30 - Scurtă introducere AM PNDR a instrumentului financiar finanțat din PNDR

15.30 - 16.00 - Prezentări DG AGRI și FEI:

 • Combinarea PRSL cu sprijinul prin grant și finanțarea capitalului de lucru
 • Raportare
  • DG AGRI: Cerințe regulamentare în cadrul CPR și FEADR
  • FEI: Rapoarte de monitorizare/ planificarea raportărilor

 

16.00 - 17.30 - Discuții de grup pe subiectele prezentate

19:30 - 21:00 - Cina

Vineri, 16 Noiembrie

PARTEA a III- a

Workshop privind implementarea, controlul și raportarea în cadrul PRSL -continuare-

9.30-10.10

 • Prezentări DG AGRI:
 • Controale administrative și la fața locului efectuate de Agenția de plăți
 • Proceduri privind cererile de plată (inclusiv declarațiile trimestriale/anuale)
 • Audit

10.10 - 11.00 - Discuții de grup pe subiectele prezentate

11.00 - 11.15 - Pauză de cafea

11.15 - 13.00 - Q&A și discuții de grup

13.00 - 13.15 - Concluzii finale

13.15 - 14.15 - Masa de prânz

Agendă

Conferința regională PNDR – Regiunea Bucureşti-Ilfov
26 noiembrie 2018 – Snagov 

Ziua 1 - 25.11.2018

15:00 - 19:00

Cazare participanți:  Hotel Mirage

19:00 - 20:30

Cina

Ziua 2 - 26.11.2018

09:00 - 09:30

Înregistrare participanți

Sala de Conferinţe - Hotel Mirage

 

Sesiunea I

09:30 - 10:00

Cuvânt de deschidere demnitari și lideri locali

10:00 - 11:40

 

Schimbarea generațiilor în agricultură și întinerirea mediului rural

 • Alexandru POTOR – Secretar de Stat MADR, (20 min.)
 • Mihaela TOADER -   Secretar de Stat MFE (20 min)
 • Carmen BOTEANU - Director General Adjunct AM PNDR
  Acțiuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de consiliere și asociere prin PNDR 2014- 2020 (20 min.)
 • Adrian CHESNOIU – Director General  AFIR
  Stadiul măsurilor de investiții PNDR 2014-2020 gestionate de către AFIR (20 min.)
 • Adrian PINTEA - Director General  APIA
  Stadiul măsurilor PNDR 2014-2020 gestionate de către APIA (20 min.) 

11:40 - 11:55

 Întrebări și răspunsuri 

11:55 - 12:25

 Pauză de cafea/ Conferinta de presa

12:25 - 13:10

Finanţări complementare PNDR şi instrumente financiare - aspecte de interes major în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020

 • Vladimir ROVINTESCU, Director General AM POCU (TBC)
  Finanţări complementare (15 min)
 • Alina Mihaela TOMA, Director general  FGCR (TBC)
  Instrumente financiare şi condiţii specifice de accesare (15 min)
 • Alexandru PETRESCU, Director General FNGCIMM (TBC)
  Instrumente financiare şi condiţii specifice de accesare (15 min)

13:10 - 13:25

Întrebări și răspunsuri

13:25 - 15:00

Masa de prânz

 

Sesiunea II 

15:00 - 16:10

 Asociere și cooperare – oportunități și provocări

 • Dragoș ALEXANDRU - reprezentant EGIS  (15 min.) (TBC)
  Servicii de consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, finanțate prin Măsura 2 din cadrul PNDR
 • Reprezentant- RNDR, AM PNDR
  RNDR - instrument de promovare a obiectivelor și rezultatelor PNDR (15 min.)
 • Cornelia PRUNĂ- CDRJ Bucuresti- RNDR, AM PNDR  și Beneficiari
  Prezentare 4 proiecte de succes (10 min./ proiect)

16:10 - 16:25

Întrebări și răspunsuri

16:25 - 16:40

Concluzii

 

 

GRUP DE LUCRU LEADER SIBIU
INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ și COOPERARE – sM 19.3 - Sibiu, 22-23.11.2018 - Hotel Ibis (Calea Dumbrăvii 2-4, Sibiu)

AGENDA

21.11.2018

14:00 - 19:00

Cazare participanți, Hotel Ibis

19:00 - 20:30

Cina, Hotel Ibis

Ziua 1 - 22.11.2018

09:00 - 09:30

Înregistrare participanți

Sesiunea I

09:30 - 10:15

Cuvânt de deschidere

 • Alexandru POTOR, Secretar de stat MADR

10:15 - 10:45

Infrastructura socială

 • Vergilia FLOREA, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

10:45 - 11:00

Întrebări și răspunsuri

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15 - 11:45

Proiecte de infrastructura socială

 • Ovidiu DRĂGUȘANU, reprezentant GAL Podișul Mediașului, Sibiu (prezentare 15 minute)
 • Judita TOGA, reprezentant GAL Zona Sătmarului, Satu Mare (prezentare 15 minute)

11:45 - 12:15

Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 - Ghidul sM.19.3 componenta A

 • Anca VASILACHE, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală - prezentare Ghid sM 19.3 componenta B

 • Delia VOLSCHI, Serviciul LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

12:15 - 13:00

Întrebări și răspunsuri

13:00 - 14:30

Masa de prânz

 

Sesiunea II

14.30 - 14.45

Modalități de informare și de sprijinire a GAL urilor pentru inițierea proiectelor de cooperare transnațională prin RNDR

 • Beatrice ZAHARESCU, Serviciul RNDR AM PNDR

14.45 - 16.00

Analiză a măsurilor de Asociere aferente Art.35 din cadrul SDL-urilor

 • Alecsandra RUSU Șef Serviciu LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR
 • Monica MALCOCI, Șef Serviciu LEADER AFIR

16.00 - 16.15

Concluzii

19:00 - 20:30

Cina

Ziua 2 - 23.11.2018

08:30 - 09:00

Înregistrare participanți

09:00 - 09:15

Prezentarea proiectului „Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol” – M2 PNDR - oportunități de consiliere pentru fermierii din teritoriile vizate de SDL

 • Dragoș ALEXANDRU - reprezentant Egis România

09.15 - 11:00

Etapa ulterioară selecției proiectelor din cadrul sM. 19.3 componenta A

 • Monica MALCOCI, Șef Serviciu LEADER AFIR
 • Alecsandra RUSU, Șef Serviciu LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

11:00 - 11:30

Pauză de cafea

11:30 - 13:00

Probleme de implementare privind sM. 19.2 și sM. 19.4

 • Monica MALCOCI, Șef Serviciu LEADER AFIR
 • Alecsandra RUSU, Șef Serviciu LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR

Concluzii

13:00 - 14:30

Masa de prânz

Agendă

Conferința Regională PNDR – Regiunea Centru
19 noiembrie 2018 – Brașov

Ziua 1 - 18.11.2018

15:00 - 19:00

Cazare participanți: Hotel Capitol

19:00 - 20:30

Cina

Ziua 2 - 19.11.2018

09:00 - 09:30

Înregistrare participanți

Sergiana, Salon Ivory Square

Sesiunea I

09:30 - 10:00

Cuvânt de deschidere demnitari și lideri locali

10:00 - 11:30

Schimbarea generațiilor în agricultură și întinerirea mediului rural

 • Alexandru POTOR -Secretar de Stat MADR (30 min.)
 • Carmen BOTEANU - Director General Adjunct AM PNDR
  • Acțiuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de consiliere și asociere prin PNDR 2014- 2020  (20 min.)
 • Nicolae POPA – Director General Adjunct AFIR 
  • Stadiul măsurilor de investiţii PNDR 2014-2020 gestionate de către AFIR (20 min.)
 • Constantin LUNGU - Director Executiv Adjunct APIA Brașov
  • Stadiul măsurilor PNDR 2014-2020 gestionate de către APIA (20 min.

11:30 - 11:50

Întrebări și răspunsuri 

11:50 - 12:15

Pauză de cafea/Declarații de presă

12:15 - 13:00

 Instrumente financiare - aspecte de interes major în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020

 • Adela ȘTEFAN - Șef serviciu Coordonare și Evaluare, AM PNDR

          Oportunități de creditare prin PNDR pentru fermieri și instrumente financiare (15 min.)

 • Alina Mihaela TOMA - Director general FGCR

          Instrumente financiare și condiții specifice de accesare (15 min.)

 • Alexandru PETRESCU - Director General FNGCIMM 

         Instrumente financiare și condiții specifice de accesare (15 min.)

13:00 - 13:20

Întrebări și răspunsuri

13:20 - 14:45

Masa de prânz

Sesiunea II 

14:45 - 16:00

 Asociere și cooperare – oportunități și provocări

 •  Florentin BERCU - Director Executiv UNCSV

           Importanța cooperativelor în accesarea măsurilor de dezvoltare rurală (15 min.)

 • Dragoș ALEXANDRU - reprezentant EGIS  (15 min.) (TBC)*

  Servicii de consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, finanțate prin Masura 2 din cadrul PNDR

 • Valentin TUDORACHE - CDRJ Sibiu - RNDR, AM PNDR 
  • RNDR - instrument de promovare a obiectivelor și rezultatelor PNDR  (15 min.)
 • Doina MUȘAT - CDRJ Alba, Valentin TUDORACHE CDRJ Sibiu și Beneficiari
  • Prezentare 3 proiecte de succes (10 min./proiect)

16:00 - 16:15

Întrebări și răspunsuri

16:15 - 16:30

Concluzii

 

Prezentări susținute în cadrul conferinței (click pe titlu pentru a accesa și descărca prezentarea):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresă Hotel Capitol: Bulevardul Eroilor nr. 19, Brașov, cod 500030

Adresă Sergiana Center: Centrul Civic, Str. Mihail Kogălniceanu nr.15, Brașov.

Harta Sergiana Center Brasov

 


Calendar

Decembrie 2018
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

newsletter rndr2017

newsletter english version